Kasutajatingimused

ELUVIISITREENER KASUTAJATINGIMUSED

Veebipoe eluviisitreener.ee (edaspidi Eluviisitreener)  omanik on Eluviisitreener OÜ (registrikood 16214424), asukohaga Lingu tee 41, Vääna-Jõesuu küla Harku vald Harjumaa 7690. 

Müügi- ja tellimustingimused

E-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil  (edaspidi: Koduleht) kaupade ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja Eluviisitreenr (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.

1.    Üldtingimused

1.1.   Toodete müüja on Eluviisitreener OÜ (registrikood 16214424), asukohaga Lingu tee 41, Vääna-Jõesuu küla Harku vald Harjumaa 7690 anu.luts@gmail.com

1.2.    Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt Eluviisitreener-le esitatud. 

1.3.   Eluviisitreener töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.4.    Eluviisitreener-l on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.eluviisitreener.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.5.    Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6.    Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7.    Eluviisitreener võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet Eluviisitreener muul viisil kahjustanud.

1.8.    Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Eluviisitreener intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus Eluviisitreener või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.9.    Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Eluviisitreener Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.10.    Eluviisitreener jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treening- ja toitumiskavasid jms.

1.11.    Lisainfo toodete, tarne-, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust  e-maili  anu.luts@gmail.com 

 

1.13.   Eluviisitreener ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad rohkematest tingimustest, kui üksnes programmi soetamine.

1.14.    Eluviisitreener ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi Eluviisitreener pakutavate toodete tarbimise käigus. Eluviisitreener kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on Eluviisitreener teadmiste järgi kasutajale turvalised.

 

2.    Hinnad ja tasumine

2.1.    Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.2.    Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel Eluviisitreener-lt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3.    Kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Eluviisitreener l õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4.    Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5.    Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.    Kauba eest on võimalik tasuda:

Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV, Luminor ja Coop) ja ka krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Pocopay).

Makse tegemine  toimub väljaspool e-poe keskkonda Maksekeskus AS vahendusel. E-poel puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

Pärast toote eest tasumist vajutage palun pangas kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde

Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

3.    Ostmin Eluviisitreener e-poest

3.1   Peale edukat ostusooritamist suunatakse teid ostetud digitaalsete toodete juurde. Kõik ooted e-poes on digitaalsed ning kuvatavad eluviisitreener.ee veebilehel ja kursuse porteelis.

3.2 Suundudes ‘Minu konto’ juuurde, leiate kogu info ja tooted, mis on seotud teie kontoga.

3.3 Kui Teil esineb probleeme Eluviisitreener e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil 

4.    Pretensioonide esitamise õigus

4.1.    Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 14 päeva jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 1 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. 

4.2.    Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Eluviisitreenerile ka puudusega kaup.

4.3.    Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretentsioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.

4.5.    Eluviisitreener ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust.